Valná hromada 2022

Zahájení schůze 14:15

Přítomno 16 členů

 

1. Informace o činnosti klubu v roce 2021

Tomáš Janda seznámil přítomné se stavem hospodaření klubu. Za dobu covidových omezení se z důvodu nekonání jarních srazů zvýšil zůstatekna BÚ, bude ponecháno jako rezerva do budoucna. Příjmy tvořili zejména členské příspěvky, příjmy z testacéí a příspěvek VCC.

Na straně výdajů to byly náklady na letní sraz, poplatky FKHV za testace a poplatek za každého člena do VCC (130 Kč/člen).

Letní sraz v Litovli - organizátor František Řehůřek. Vedení klubu mu za organizaci vyslovilo pochvalu. Obdobně byla pochvala vyslovena i Vlastíkovi Kuškovi za letní sraz v roce 2020.  

 

2. Členské příspěvky

Předseda navrhl snížené příspěvky 500/150 Kč, protinávrh byl ponechání ve standardní výši 1000 Kč na člena a 300 pro seniory a ZTP.

Hlasování : pro standardní příspěvky 15 pro, 1 proti. Pro snížené příspěvky 1 pro, 15 proti          

 

3. Plán činnosti na rok 2022 

Jarní sraz - po diskusi bylo odsouhlaseno, že  jarní sraz se uskuteční v termínu 20-22.5. nejspíše ve Zlenicích. Doporučení vedení je neúčastnit se srazu historickými vozy, a to z důvodu jejich původu v SSSR a současné situace na Ukrajině. Zároveň bylo odsouhlaseno, že se neuskuteční orientační závod, bude připraven náhradní program.

Letní sraz - uskuteční v termínu 19-21.8. v kempu RADOST ve Vlastějovicích. V kempu jsou k dispozici chatky, do 31.5.jsou rezervovány pro GAZKLUB a členové si je musí jmenovitě a osobně objednat, poté budou uvolněny do prodeje. 

7.5.2022 - testační den u Vlasty Kušky v Hodovízi za účasti krajské komisařky

27.-29.5 Simson tour

 

4. Testace

Tomáš Janda odprezentoval elektronický systém testací u FKHV. Zásadní informace je, že při prodlužování musí vůz prohlédnout osobně druhý nezávislý krajský komisař a tuto prohlídku si musí vlastník dohodnout sám. Klub se pokusí dohodnout bližší spolupráci s komisařem, viz akce 7.5.2022

 

5. Odsoupení vedení a volba nového vedení.

Po odstoupení nepadl návrh na změnu vedení. Hlasování potvrdilo současné vedení v poměru 11 pro, 5 se zdrželo, 0 proti

 

Schůze byla po diskusi ukončena v 15:45 

 

Kontaktní formulář

Připojte se do naší Facebookové skupiny a buďte ve spojení s ostatními fanoušky Gaz klubu

facebook group